PROFIL WAKIL KETUA.HTML

Profil Wakil Ketua

SYUAIB

Nama/NIP Drs. H. Syu’aib, MH.
 Jabatan

 Wakil  Ketua

Pangkat / Golongan

 Hakim Madya Utama / IVc

Pendidikan  S2