PROFIL KETUA.HTML

Profil Ketua

ketua

Nama/NIP  Drs. H. ABDUL GHOFUR, SH., MH.
196303011989031007
 Jabatan

 Ketua

Pangkat / Golongan

 Hakim Utama Muda
IV/d

Pendidikan  S2