NAMA DAN SATKER HAKIM PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN.HTML

Nama dan Satker Hakim / Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

Hakim / Pegawai Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

Tahun 2018

No.

PERIODE

Nama Pejabat/ Pegawai

Satuan

Kerja

Jenis Pelanggaran

Hukuman Yang Dijatuhkan

1

JANUARI

Nihil

Nihil

Nihil

(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran)

2

FEBRUARI

 Nihil Nihil Nihil

(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran)

3

MARET

 Nihil Nihil  Nihil

(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran)

4

APRIL

 Nihil  Nihil  Nihil

(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran)

5

MEI

 Nihil  Nihil  Nihil

(tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran)

6

JUNI

 Nihil  Nihil  Nihil (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) 

7

JULI

 Nihil  Nihil  Nihil (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) 

8

AGUSTUS

 Nihil  Nihil  Nihil (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) 

9

SEPTEMBER

 Nihil  Nihil  Nihil (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) 

10

OKTOBER

Nihil  Nihil  Nihil (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) 

11

NOPEMBER

Nihil  Nihil  Nihil (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran) 

12

DESEMBER

 Nihil  Nihil  Nihil  (tidak ada pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran)